• Cuộc sống tươi đẹp

    Cuối tuần, lại cafe và suy nghĩ!

    Thế là chỉ 1 thoáng chủ quan, mọi thứ dường như đã tan biến! Bực tức để làm gì? Ức chế để làm gì? Tất cả là lỗi củng mình cơ mà! Hẳn là như vậy rồi! Nhưng cảm thấy may mắn, cũng vì đó là mà có thời gian để nhìn lại, để nâng cấp lại và chào đón 1 giai đoạn mới! Lại ngồi 1 mình tại 1 quán cf quen thuộc, đêm nay có mail với 1 người bạn mới mà mình cảm thấy thú vị! Giữa mọi chuyện rắc rối, giữa những khó khăn thì có gì đó đọng lại gọi là tình người! Đỗ Bình…